Länkar

Handledning och inspiration

Det finns många resurssidor om hur man gör en Photo Story och hur man kan använda Photo Story i undervisningen. Här är några tips:

Bildberättelse Photo Story 3 - en webbplats med handledning och exempel från undervisningen

Photo Story 3 - bra manual gjord av Peter Essen

Idéer till Photo Story projekt - ännu en webbresurs om Photo Story. Den här har inriktning mot särskolan, men innehållet kan vara användbart i hela grundskolan. Här har jag valt att länka till en sida i resursen där vi får idéer till vad berättelsen kan handla om.


Creative Commonsbilder

CC search

Fotofinnaren

Foter


Musik

Multimediabyråns arkiv